දිව රස කරන දිවුල් වලින් කෑම රැසක්

0
770

මේ දිවුල් වාරය .ඉතින් සුලබව හමුවන අතිශය ගුණයෙන් මෙන්ම රසයෙන් ඉහල මේ පලතුරෙන් අපි රස කිහිපයක් විඳිමු.

දිවුල් මිල්ක් ෂේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: 

  • දිවුල් ගෙඩි 2
  • අයිස් ක්‍රීම් මේස හැඳි 4
  • අයිස් කැට 4, 5
  • සීනි මේස හැඳි 2

සාදන ක්‍රමය: 

දිවුල් ගෙඩිය පලා මදය ගෙන වතුර දමා මිරිකා ,ඇට ඉවත් කර පල්පය ගන්න. බ්ලෙන්ඩරයට පල්පය, අයිස් ක්‍රීම්, අයිස් කැට, එළකිරි, සීනි දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න.

කියවන්න :  කිරි අම්මාවරු දනට වඩිනවද?

දිවුල් ජෙලි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

  • දිවුල් ගෙඩි 3
  • ජෙලටින් මේස හැඳි 1
  • වතුර මේස හැඳි 2
  • උණු වතුර මිලි ලීටර් 400
  • සීනි මේස හැඳි 4

සාදන ක්‍රමය:

ඇට ඉවත් කර පල්පය ගන්න. ජෙලටින් උණු වතුර දමා පොඟවා දිය කරගන්න. උණු වතුරට සීනි දිවුල් පල්පය සහ සීනි දමා හොඳින් දිය කරගන්න. දිය කරගත් ජෙලටින් එකතු කරන්න. ශිතකරණයේ තබා මුදවා ගන්න.

කියවන්න :  කන්න කන්න ආස හිතෙන චිකන් ඇන්ඩ් පයිනැපල් කෝල්ස්ලෝ සැලඩ්

ඉතින් විවේකි සති අන්තයකට පොඩිත්තන්ව  වටකරගෙන  මේ රසවත් වට්ටෝරුව අත්හදා බලන්න ඔබට  කාල  වේලාවක් සොයා ගැනීම අසීරු වන එකක් නැහැ.

– චම්මි –