රසවත් සුප් එකක් හදමු – Cream of Potato Soup

8946

අවශ්‍ය දේවල්:

 • කුඩාවට කපාගත් අර්තාපල්
 • චිකන් බ්‍රොත් කප් 1
 •  තලාගත් හෝ කපාගත් ළූණු
 • බටර් මේස හැඳි 2
 • පාන් පිටි මේස හැඳි 1
 • නැවුම් එළකිරි කප් 2
 • ලූනු කොළ කප් 1/4 (කුඩාවට කපාගත්)
 • ලුණු තේ හැඳි 1/2
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්

සාදාගන්නා ආකාරය:

 • තරමක් ලොකු සාස්පානක් ලිප තබා චිකන් බ්‍රොත් එයට වත් කරන්න.
 • එයට අල එක්කර හොඳින් තැම්බෙන්න හරින්න.
 • අල තැම්බුණු පසු අල වලින් 1/3ක් ඉවත් කර ඉතිරි අල, ඉතිරි තැම්බුණු අල චිකන් බ්‍රොත් සමඟ බ්ලෙන්ඩරයක් භාවිතා කර හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • කලින් ලිප තැබූ සාස්පානටම, බටර් සහ ලූනු එකතු කර ලූනු මැලවෙන තෙක් රත් කරගන්න.
 • එයට පිටි එකතු කර කළවම් කරන්න.
 • ඉන්පසු එයට නැවුම් එළකිරි ටිකෙන් ටික එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • එලකිරි හොඳින් විනාඩි 2,3ක් උතුරන්න හරින්න.
 • ඉන්පසු එයට බ්ලෙන්ඩ් කරගත් අල මිශ්‍රණය සහ තැම්බූ අල එකතු කර හොඳින් කළවම් කරන්න.
 • අවසානයේ ලුණු එකතු කර සුප් මිශ්‍රණය ගනකම් වන තෙක් විනාඩි 2,3ක් තබා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න.
 • ලිපෙන් ඉවත් කරගත් ක්‍රීම් ඔෆ් පොටේටෝ සුප්, ලූනු කොළ සහ ගම්මිරිස් කුඩු උඩින් ඉස උණු උණුවේ පිළිගන්වන්න.

Comments

comments

SHARE