රන් රස වාගේ ගැළපෙන්න නම්…

0
679

රන්රස වාගේ ගැළපෙන්නේ.. මා ප්‍රිය සොඳුරිය පණ වැන්නේ… ඉතින් මේ ලිපිය රන්රස වගේ ඉන්න සිහින මවන ඔබටයි….

විවෘත වන්න

පළමුව ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන කවුද ? ඒ පිරිමියාම විය යුතු නැහැ නේද ? හැඟීම ඔබේ. වුවමනාවත් ඔබේ. ඉතින් හිත හිතා දුක්වෙන්නේ ඇයි?. දැනෙන දේ කියන්න .ආදරය පමණක් නෙවේ.සියලුම දේ හිතේ හංගාගෙන නොසිට කතා කරන්න.

හඟවන්න

විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්නේ ඇසුර ගෙනයන අතරයි. එකිනෙකාගේ චරිත ස්වාභාවය මතයි. නමුත් මුල සිටම ආදරය සමඟ ඔහුව විශ්වාස කරන බව හඟවන්න. සැකයක් ඇත්නම් බොරුවට ඔත්තු නොබලා කෙලින්ම අහන්න. විසඳගන්න.

කියවන්න :  කුළුදුලේම අම්මා කෙනෙක් වෙන්න පෙරුම් පුරන ඔබට..

මුල් තැන දෙන්න. යටත් නොවන්න

හැම තීරණයකටම පෙර ඔහු සමඟ සාකච්චා කරන්න. නමුත් එහි තේරුම ඔහුගේ කැමැත්ත මත සියල්ල තීරණය කලයුතු බව නෙවේ. දෙදෙනාගේම කැමැත්තට ඉඩ හසර විවර කරගන්න.

සැලසුම් කරන්න

ගමනක් යන්න පෙර, කිසියම් වැඩකට පෙර, උත්සවයකට පෙර සියල්ලම කලින් සැලසුම් කරන්න. එවිට හදිසිය නිසා, අත්වැරදීම් නිසා ඇතිවන අඬදබර ඔබ අතර ඇතිවෙන්නේ නැහැ.

කියවන්න :  අම්මාගෙන් දෝණිට - 7

අඩුවෙන් කතා කරන්න. වැඩියෙන් ඇහුන්කන් දෙන්න

සියල්ලන්ම ඔබ කියන දේ පමණක් අසා සිටිය යුතු නැහැ. ඔහුට කීමටත් දහසක් දේ ඇති. ඉතින් ඒ සඳහා කාලයක් දෙන්න. තමන්ට ඇහුන්කම් දෙන පුද්ගලයන්ට අප ආදරය කරන්නේ, බැඳෙන්නේ නොදැනීම.

– චම්මි –