ගමේ කෑම -2 රුලං කැඳ

සතිපතා ගමේ කෑම රස ඔබට ගෙන ලිපි මාලාවේ අද ඉදිරිපත් කරන්නේ බොහොම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුලුවන් කැඳ එකක්. ඔබේ දරුවන් වගේම ගෙදර වැඩිහිටියන් ද මේ කැඳ බොහොම ආසාවෙන් රස බලාවි.

අවශ්‍ය දේවල්:

 • නැවුම් කිරි කෝප්ප 2
 • වතුර කෝප්ප 1
 • බටර් තේ හැඳි 1 1/2
 • ලුණු තේ හැඳි 1/4
 • රුලං පිටි කෝප්ප 1/3
 • සුදු සීනි මේස හැඳි 1

සාදාගන්නා ආකාරය:

 • මුලින්ම වතුර, කිරි, බටර් සහ ලුණු සාස්පානකට දමා මඳ ගින්නේ රත්කරගන්න.
 • හෙමින් හැඳි ගාන්න.
 • ලිපෙන් බා රුලං පිටි  එකදිගට හැඳි ගාන්න. කැට හැදෙන්නෙ නැති වෙන ලෙස කරන්න.
 • මේ සාස්පාන ආයෙමත් මද ගින්නේ රත්කරගන්න . මිශ්‍රණය නටන තුරු හැඳි ගාන්න.. විනාඩි දෙකක් තුනක් ප්‍රමාණවත්.
 • දැන් ගින්දර අඩුකර පියනකින් වසා කැඳ  ටිකක් ඝනකම් වෙන්නට හරින්න.
 • දැන් සාස්පාන ලිපෙන් බා සීනි එකතුකරන්න. විනාඩි පහක් පමණ නිවෙන්න හරින්න
-නිබන්ධිකා-

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles