අඩු වෙලාවකින් වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් වැය කරන කාඩියෝ එක්සයිස් එකක් නිවසේදීම කර ගන්නේ මෙහෙමයි.

0
132
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments