අඩු වෙලාවකින් වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් වැය කරන කාඩියෝ එක්සයිස් එකක් නිවසේදීම කර ගන්නේ මෙහෙමයි.

0
275

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here