පාට සේදුනු වත්සුනු

නත්තසූරිය මල් වැටට මත්තෙන් මළ හිරු බැස යමින් හිඳී. මම කඳු බෑවුම ඇරඹෙන තැන වන සිමෙන්ති බංකුව මතට වී, එහිරු සිය අවසාන කිරණ පොදත් කහ පාට නත්තසූරිය මල් මත තවරනාකාරය බලා ගෙන සිටියෙමි. මේ මොහොතේ මල් පෙනෙන්නේ තැඹිලි හෝ ලා රත් පැහැයකට ය. මළ...


Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content