කෙට්ටු වීම ගැන දුක්වෙන අයට විතරයි

0
1135

ඕනාවට වඩා කෙට්ටු වීම යුවතියකගේ රූමත් කමට එතරම් හිතකර දෙයක් නෙවේඉතින් මෙන්න මේ කේරල ප්‍රතිකාර එවැනි අයගේ පිහිටට ඉදිරිපත් වෙනවා.

ආයුර්වේදයට අනුව මෙවැනි අයට ආකාර තුනකට ප්‍රතිකාර සිදු කරනවා.

 • ආහාර ක්‍රමය
 • විහරණ ක්‍රමය
 • ඖෂධ

ආහාර ක්‍රමය

 • සුදුසු ආහාර නිර්දේශ කිරීම.

එළකිරිඅලුත් හාලේ බත්ගිතෙල්මුදවපු කිරිඋඳු පිටිරට ඉඳිඋක් පැණි යොදා සකසන ලද ආහාර වර්ගධාන්‍ය වර්ගමුන්කිරිබත්වැනි ආහාර ඉතා වැදගත් වේ.

 • මද උණුසුම් කිරි වීදුරුවකට ගිතෙල් හැන්දක් මිශ්‍ර කර උදෑසන පානය කිරීම.
 • සතියකට දින තුනක්වත් කොළ කැඳ පානය කිරීම.

විහරණ ක්‍රම

 • සැහැල්ලු අරමුණු තබා ගැනීම
 • හොඳින් නිදා ගැනීම
 • මනසට විවේකයක් ලබා දීම
 • ගහ කොළ සහිත පරිසරයක් ඇසුරු කිරීම
 • මනසට අපහසු සිතුවිලි වලින් ඉවත් වීම

ඖෂධ

රට ඉඳි වල ඇට ඉවත් කර එතුළට එළඟිතෙල් පුරවාමී පැණි මිශ්‍රිත බඳුනක දමා උදෑසන එම රට ඉඳි මදුළු 2, 3 ආහාරයට ගන්නදියවැඩියා රෝගීන්ට සුදුසු නොවේ.

 • හාතාවාරිය කැඳ පානය කරන්න.
 • එළකිරි පානය කරන්න.
 • නෙල්ලි ,රසකිද තම්බා පානය කරන්න.
 • අළු පුහුල් ,අළු කෙසෙල් ,කොස් වැනි දේ ආහාරයට ගන්න.

– ඉරේෂා –