ඔෆිස් යන ඔබට ගැළපෙන හෑන්ඩ් බෑග්..

292

රැකියාවක නිරත වන තරුණියකට ගැලපෙන්නේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අත් බෑගයක්

රැකියා කරන බොහෝ තරුණියන් තමන්ගේ වතුර බෝතය සහ කෑම පාර්සල් ඇතුළු සියලු බඩු රැගෙන යා හැකි විශාල බෑග් පාවිච්චි කිරීමට පුරුදු වී සිටිනවා. එය පහසුවක් සේ දැනුනත්, එය ඇගේ පෞරුෂයට හානි කරනවා. එයට හේතුව වන්නේ ඇයගේ ශරීර ප්‍රමාණයට බෑගයේ ප්‍රමාණය නොගැලපීමයි. එමෙන්ම තමාට වඩා විශාල බෑග් ගෙන යාමෙන් සෞඛ්‍ය ගැටළු පවා මතු වෙනවා. එක උරහිසකට සියලු බර පැටවීමෙන් ඇයට කුදු ගැසුණු පෙනුමක් ලැබීමටත් ඉඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා, පෞද්ගලික උපකරණ දැමීමට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අත් බෑගයක් භාවිතා කර, අනෙක් භාණ්ඩ ගෙන යාම සඳහා වෙනම රෙදි බෑගයක් භාවිතා කරන්න.

ඔබේ අත් බෑගයේ නිරන්තරයෙන් මුදල් පසුම්බිය, ලේන්සුව, පනාව, කුඩය, පෑනක්, නොට් බුක් එකක් ගෙන යාමට අමතක නොකරන්න.

රැකියා වල නිරත වන තරුණියන් සඳහා නිපදන ලද විවිධ විලාසිතා සහිත අත් බෑග් වෙළඳපොලේ විකිණීමට තිබෙනවා. රවුම් හැඩයේ, හතරැස් හැඩයේ, ඕවල් හැඩයේ සහ පෙට්ටි හැඩයේ බෑග් ඔබට තෝරා ගන්න පුළුවන්.

අඳින සෑම ඇඳුමටම ගැලපෙන අත් බෑග් සෙවීම අපහසු සහ මුදල් වැය වන ක්‍රියාවක්. එම නිසා ඇඳුම් කීපයකට ගැලපෙන අත් බෑග් මිලදී ගන්න. කළු, ක්‍රීම් සහ බේජ් පැහැති අත් බෑග් ඕනෑම ඇඳුමකට ගැලපෙනවා. දුඹුරු පැහැති අත් බෑගයක් තැඹිලි, මෙරූන් වර්ණ සහිත ඕනෑම ඇඳුමකට ගැලපෙනවා

Comments

comments

SHARE