නිතර හැදෙන අසනීප කිහිපයකට නිවසේදීම කළ හැකි සරල අත් බෙහෙත් කිහිපයක්

0
1242

සෙම් ගෙඩි

  • මදුරුතලා කොළ මිටක් ගම්මිරිස් ඇට 2-3ක් වතුර කෝප්ප එකකට එක් කොට හොදින් තම්බා උගුර සෝදන්න.
මදුරුතලා

උගුරේ සෙම බැදීමට

අමු ඉඟුරු, සහිඳ ලුණු සමව ගෙන අඹරා ගත් ලේහය ටික ටික කන්න.

කියවන්න :  ඔබේ ආහාර සඳහා භාවිතා කළ යුතු සෞඛ්‍යාරක්ෂිත තෙල් වර්ගය කුමක්ද?
අමු ඉඟුරු
සහිඳ ලුණු

 

රාත්‍රී නින්ද අඩු වීම

  • පස් පංගුව තම්බා බොන්න
  • රණවරා මල් තම්බා බොන්න
  • සේපාලිකා මල් තම්බා බොන්න
කියවන්න :  ලෙඩ ගොඩකට වැට බඳින "කුරුඳු"
රණවරා මල්

මුඛයේ තුවාල

  • ගොටු කොළ, රතු ළූණු සමඟ කොටා ගත් ඉස්මෙන් කට සෝදන්න.
  • කතුරු මුරුංගා කොළ ගිතෙලින් බැද කන්න.
ගොටුකොළ