දත්වල කහ පැහැය යවන අත් බෙහෙතක්..

1774

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය-

  • කහ කුඩු මේස හැඳි දෙකක්
  • පොල් තෙල් මේස හැන්දක්
  • පෙපෙර්මින්ට් තෙල් ස්වල්පයක්

සාදා ගන්නා ආකාරය.

පොල් තෙල් හා කහ කුඩු භාජනයකට දමා හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න.
මිශ්‍රණයට පෙපර්මින්ට් තෙල් ටිකක් එකතු කර නැවත හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න.

භාවිතා කරන ආකාරය.

  • ඔබේ දත් බුරුසුව වතුරින් තෙත් කර ගන්න. ඉන්පසු දත් බුරුසුව මෙම මිශ්‍රණයට තුලට ගිල්ලවා දත් මදින්න.
  • විනාඩි පහක් පමණ කට නොසෝදා සිටින්න.
  • පසුව කට සෝදා හරින්න.

කහ භාවිතා කිරීම තුළින් දත්වල තියෙන සංකූලතා පහව යනවා. එමෙන්ම දත්වල තියෙන කහට ගතිය හා මැලියම් ගතිය මේ තුළින් පහසුවෙන්ම ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්.

Comments

comments

SHARE