වෙනස් රසයට කෑමක් – “සෝයා මැන්චූරි”

අලුත් අලුත් කෑම වර්ග වල රස බලන්න  අපි හරිම ආසයි. ඉතින් මේ ආහාරය විශේෂ අවස්තාවකට කදිමට ගැලපෙනවා.

අවශ්‍ය දේවල්

 • සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 150
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්
 • ලොකු ළූනු ග්‍රෑම් 50
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්
 • ඉඟුරු සුදු ළූණු අඹරා මේස හැඳි දෙකක්
  පිටි ග්‍රෑම් 25ක්
 • බෙල්පෙපර් රතු කහ ග්‍රෑම් 50 බැගින්
 • තක්කාලි සෝස්  මේස හැඳි තුනක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැඳි තුනක්
 • එළවළු තෙල් මේස හැඳි හතරක්
 • බිත්තර එකක්
 • සීනි තේ හැඳි එකක්
 • කොත්තමල්ලි කොළ තේ හැඳි දෙකක්

සාදන ආකාරය

 • සෝයා උණුවතුරට දමා ටික වේලාවක් තබා මිරිකන්න.
 • එයට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් ඉඟුරු සුදු ළූණු මේස හැදි එකක් ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු දමා කලවම් කර සීසන් වීමට පැය බාගයක් තබන්න.
 • වෙනම  බඳුනක් ගෙන එයට පිටි ගම්මිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු බිත්තරයක් ලුණු දමා බැටරය සාදා ගන්න.
 • කලින් සීසන් කරගත් සෝයා බැටරය ට දමා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න .
 • ලොකු ළූනු බෙල්පෙපර් කුඩාවට කපන්න.
 • බඳුනක් ලිප තබා තෙල් ටිකක් දමා කුඩාවට කපා ගත් බෙල්පෙපර් සහ ලොකු ලුනු දමන්න.
 • එයට තක්කාලි ,සෝයාසෝස් ,ඉඟුරු ,සුදු ළූණු මේස හැඳි එකක් සහ කෑලි මිරිස් දමා කලවම් කරන්න .
 • ඉන්පසු විනාඩි පහක් තබා බැදගත්  සෝයා ටික එකතු කරන්න.
 • විනාඩි පහක් මද ගින්නේ තබා ලිපෙන් බා කොත්තමල්ලි කොළ ඉස රස විඳින්න.

චම්මි

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles