පර්ෆියුම් යූස් කරන්න කලින් කියවන්න..

පර්ෆියුම් ගැල්වීම ස්මාර්ට් වැඩක්. නමුත් නිසි අවබෝධය නැතිව සුවඳ විලවුන් ගල්වන්න ගියොත්, අන් අයගේ අප්‍රසාදයට ලක් වීමටත්, තමාට ගැටළු ඇති වීමටත් ඉඩ තිබෙනවා.

එක් එක් අයගේ දහදිය දමන ස්වභාවය අනුව සුවඳ විලවුන් වල ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඔබට ගැලපෙන සුවඳ විලවුන් වර්ගයක් තෝරා ගැනීමට උනන්දු වන්න. සුවඳ විලවුන් වර්ග කිරිපයක් වරින් වර භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබට ගැලපෙන සහ ඔබට ප්‍රිය සුවඳ විලවුන් වර්ගය තෝරා ගන්න පුළුවන්.

සුවඳ විලවුන් නිපදවීමේදී රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන නිසා, ඒවා ගැල්වීම ප්‍රවේශමෙන් කළ යුතුයි පර්ෆියුම් ස්ප්‍රේ කරන විට ඇස් වලට සහ කටට නොයන සේ පරිස්සම් වෙන්න. ඇතැම් සුවඳ විලවුන් වර්ග ඇස් වලට යෑමෙන් අන්ධභාවයට පවා පත් විය හැක.

බොහෝ දෙනෙක් ඇඳුම් ඇඳීමෙන් පසුව, සුවඳ විලවුන් ඇඳුම් වල තවරා ගන්නට පුරුදු වී සිටිනවා. නමුත් එම ක්‍රමය වැරදියි. ඇඳුම් වල තැවරූ සුවඳ විලවුන් වැඩි වෙලාවක් පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම සුවඳ විලවුන් ගැල්වූ ඇඳුම් වල පැල්ලම් මතු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සුවඳ විලවුන් ලෝහයෙන් තැනු ඔබේ ආභරණ මත තවරුනොත් ඒවායේ දිස්නය නැති වී යනවා.

තවත් සමහරු දහදිය ඇති විට සුවඳ විලවුන් ගැල්වීමට පුරුදු වී සිටිනවා. නමුත් එයින් සිදු වන්නේ අප්‍රසන්න ගඳක් මතු වීමයි. එමෙන්ම පෙර දිනක ඇඳපු ඇඳුම් වලට සුවඳ විලවුන් ගැල්වූ විට ප්‍රතිඵලය වන්නේත් ඔබ වෙතින් අප්‍රසන්න දුගඳක් අන් අයට දැනීමයි.

එමෙන්ම සුවඳ විලවුන් පෙඟවූ පුළුන් කැබැල්ලක් සිරුරේ ඕනෑම තැනක රඳවා ගැනීමෙන්, ඔබට සුවඳ වැඩි වෙලාවක් රඳවා ගන්න පුළුවන්.

සමහරුන් ඕනෑවට වඩා සුවඳ විලවුන් ගැල්විමටත්, එකවර සුවඳ විලවුන් කිහිපයක් ගැල්වීමටත් හුරු වී සිටිනවා. නමුත් එයින් ඔබ අන් අයගේ අප්‍රසාදයට ලක් වෙන්න පුළුවන්.

තමා අකමැති සුවඳක් යම් අයෙකුගෙන් නිතර දැනෙනවා නම්, එය ඔහුට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. එම නිසා එක් සුවඳ විලවුන් වර්ගයක්, මඳ වශයෙන් ගැල්වීම සුදුසු වෙනවා. පොදු ප්‍රවාහන සේවයක ගමන් කරන විටදී මේ ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි.

ඇතැම් සුවඳ විලවුන් වර්ග ගැල්වූ විගස සුවඳ විහිදුවන්නේ නැහැ. එයට හේතුව වන්නේ, එය සකසා ඇත්තේ දහදිය දැමූ විට සුවඳ දැනීමට විය හැකියි.

රසායනික ද්‍රව්‍ය අධික සුවඳ විලවුන් වර්ගයක් නිතර භාවිතා කිරීම නිසා, සමේ ආසාදන ඇති වෙන්නත් පුළුවන්.

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles