වස විස , රසකාරක වලින් තොර ගුණදායක හබල පෙති වලින් රසම රස කොත්තුවක් ගෙදරදීම පිළියෙල කරගමු.

0
391
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments