ගර්භණී සමයේ පළමු සහ දෙවන සති ගතවෙන්නේ මෙහෙමයි

0
6424

ඔබේ කුස තුල වැඩෙන පුංචි කිරිකැටියා පිළිබද සෑම තොරතුරක් ගැනම නිවරැදි අවබෝධයක් ලබා තිබීම සාර්ථක මවක් වීම සදහා ඔබට වැදගත්… ඒ නිසාමයි, ඔබේ කුස තුල පුංචි තිතක් ලෙස වර්ධනය ආරම්භ කරන දරු පැටියාගේ වර්ධනයේ සෑම අවධියක් පිළිබදවම ඔබව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින්, මේ නිර්මාණය උපසිරැසි ගන්වා smartlady ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ…..

කියවන්න :  ඔබේ දරුවා මොහොතකටවත් තනි කරන්න එපා..
කියවන්න :  කිරිකැටියාගේ දෙතොළට රන් කිරි කටගෑම (සිංහල සිරිත් 2)