සෙල්ලම් ගෙදර අවුරුදු ඇවිදින්

0
245

අලුත් අවුරුද්දට සිරිත් විරිත් කිරීම් දැන් අපෙන් ඈත් වෙමින් තියෙන්නේ.මේ දේවල් ඇත්තටම අපි හුරු කළ යුත්තේ අපේ දරුවන්ටයි.මේ සංස්කෘතිකාංග ඉදිරියට ගෙන යන්නට අවශ්‍ය ඔවුන් නිසා අපි අවුරුදු සැමරිය යුත්තේ ඒ හැමදෙයක්ම ඔවුන්ට වටහා දෙමින්.

ස්මාර්ට්ලේඩි අපි “සෙල්ලම් ගෙදර අවුරුදු” අරගෙන එන්නේ ඒ වෙනුවෙන්.අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර දරුවන් දකින ආකාරය තමයි මේ. ඔවුන් වැඩිහිටියන්ගෙන් ඉගෙන ගත් දේවල් නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන මේ විශේෂාංගය දරුවොත් එක්ක බලන්න.දරුවන්ට අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වල වටිනාකම එයාලගෙ තාලෙට කියලා දෙන්න.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments