වැඩ කරන තැන වඩාත් ආකර්ෂණීය කරගන්න අවශ්‍ය ටිප්ස් 6 ක්

ඔබ වැඩ කරන තැන (workspace) පෙනෙන්නේ කෙසේද? බඩු ගොඩ ගැසී  අවුල්ව තිබේ ද? ඔබ වැඩ කරන තැන නිසි ලෙස නිර්මාණය කර තිබීම ඔබ සිතනවාටත් වඩා බලවත් ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ධනාත්මක ලෙස නිර්මාණය කරන ලද වැඩ කරන තැන තුළින් වැඩි ඵලදායිතාවක්, නිර්මාණශීලී හා සාර්ථකත්වය සඳහා රාමුවක් සකස් වේ. මන්ද ඔබේ වැඩ ගැන වැඩි අවධානය යොමු කිරීමටත් ඔබට හැකි වන හෙයිනි. ඉතින් ඔබ වැඩ කරන අවකාශය වැඩකිරීමට උනන්දු වන අයුරින් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?

  1. ඔබ වැඩ කරන තැන නිවැරදි, ගැලපෙන, ආලෝකය තෝරාගන්න. ඔබේ දෘෂ්ටිය සහ ඵලදායිතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා වැඩ කරන අවකාශය හොඳින් ආලෝකමත් කිරීම වැදගත් වන අතර එය වඩා දීප්තිමත් වීමට අවශ්‍ය නොවේ.
  2. ඔබේ වැඩ කරන අවකාශය අලංකාර කිරීමට නිකරුණේ සරසන්නේ නැතිව ඔබව දිරිමත් කරන දේවල් ඒ සඳහා යොදාගැනීම වැදගත් වේ.
  3. ඕනෑවට වඩා තාක්ෂණයට ඉඩ දීමෙන් අවකාශයේ ඇති ප්‍රාණවත් බව මකා දැමිය හැකිය. ඔබට සමහරවිට පරිගණකයක් අවශ්ය වනවා විය හැක. නමුත් ඔබේ වැඩ කරන අවකාශයට බාධාව නොවන ලෙස අනෙකුත් තාක්ෂණික උපාංග තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
  4. කුඩා පැළයක් ඔබ වැඩ කරන තැන තබාගන්න. කොළ පැහැති ශාකයක් ඔබේ වැඩ කරන තැනට යම් ජීවයක් සහ ජවසම්පන්න බවක් ලබා දෙනු ඇත.
  5. ඔබේ වැඩ සඳහා නිශ්ශබ්දතාවයක් පවතින ස්ථානයක් වඩාත් සුදුසු වන අතර සිත සන්සුන් කරන සංගීතයට සවන් දෙමින් ඔබේ වැඩ කටයුතු කිරීමෙන් වැඩි ඵලදායිතාවක් ලබා ගත හැක.
  6. ඔබට දිගු කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ඔබේ වැඩ අවකාශයේ රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය නම්, සූදානම් වන්න. ඔබට අවශ්‍ය  වන කෙටි ආහාර වැඩ කරන තැනම තබා ගන්න.

ඔබේ වැඩ කරන අවකාශය ඔබ ආදරය කරන ස්ථානයක් විය යුතුය. ඔබේ වැඩ කරන තැන සුන්දර හා සොම්නස් සහගත කර ගැනීමට කුඩා කාලයක් ආයෝජනය කරන්න. ඔබේ වැඩ කටයුතු ඉටු කිරීම කොතරම් පහසුදැයි ඔබ පුදුම වනු ඇත.

– කල්හාරී –

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles