විශ්වාසයෙන් යුතුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙමු!

ඉන්ටර්විව් එකකට එන්න කියලා කෝල් එකක් හරි ලියුමක් හරි ආවම පොඩි ගැස්මක් දැනෙනවා නේද? බයවෙන්න එපා. මේ ටිප්ස් ටික අනුගමනය කරන්න. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සමත් වෙනවාමයි!

 • නිවැරදිව පිළිවෙලට සහතික පත් අසුරා ගන්න. අලුත් ෆයිල් කවරයක විෂයගොනුවේ පිළිවෙලට ඒවා අසුරා ගන්න.
 • සුදුසු ඇඳුමක් තෝරා ගන්න. තද වර්ණයෙන් යුතු විසිතුරු ඇඳුම් භාවිතයෙන් වලකින්න.
 • ආභරණ වැඩිපුර පැළඳීමෙන් වලකින්න.
 • නිවසේදී පුංචි පෙර පුහුණුවක් පවත්වන්න.
 • ආයතනය පිලිබඳ අධ්‍යනයක යෙදෙන්න.
 • නියමිත වෙලාවට විනාඩි පහළවකට පමණ පෙර අදාළ ස්ථානය වෙත යන්න.
 • පෙනෙන නොපෙනෙන පුංචි සිනහවකින් මුව සරසාගෙන සිටින්න.
 • දුරකථනය ක්‍රියාවිරහිත කර තබන්න.
 • පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ඍජුව මුහුණ දෙන්න.
 • ඇස් සම්බන්දතාව තබා ගන්න.
 • වටපිටබැලීම්, දෙපා සෙලවීම්, කොණ්ඩය සකස් කිරීම, අත් එකිනෙක ඇතිල්ලීම, උගුර පෑදීම වැනි දෑ සිදු නොකරන්න.
 • අසන ප්‍රශ්න වලට පැහැදිලි පිළිතුරු ලබා දෙන්න.
 • ගැටළු සහිත අවස්ථා වලදී පැහැදිලි කිරීම් ඉල්ලා සිටින්න.
 • සිනාමුසුව සිටින්නට වගබලා ගන්න.
 • සුබපතමින් සමුගන්න.

– චම්මි –

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles