ගමේ කෑම -3 දකුණු පළාතේ දැල්ලෝ කරිය

අවශ්‍ය දේවල්:

 • දැල්ලො ග්‍රෑම් 400
 • රතු ළුෑණු ගෙඩි 7-8
 • සුදු ළුෑණු බික් 4-5
 • ඉඟුරු  තේ හැදි 1/2
 • කරපිංචා කොළ 5-6
 •  තෙල් තේ හැදි 3-4
 • තුනපහ මේස හැදි 2
 • උළුහාල් තේ හැදි 1/2
 • අබ තේ හැදි 1/4
 • මහදුරු තේ හැදි 1/4
 • කහ කුඩු තේ හැදි 1/4
 • උකු පොල් කිරි මිලි ලීටර් 200-250
 • සියඹලා යුෂ මිලි ලීටර් 50 -60

සාදා ගන්නා ආකාරය

 • මුලින්ම දැල්ලො සෝදගන්න.රවුම් මුදු හැඩයට කපා ගන්න.
 • ළුෑණු සිහින්ව ලියා ගන්න.  සුදු ළුෑණු හා ඉඟුරු චොප් කර ගන්න.
 • සියඹලා යුෂ සකසා ගන්න.
 • දැල්ලන් කහ සහ ලුණු දමා අතගා ගන්න.
 • භාජනයකට තෙල් ටිකක් දමා රත් කර අබ පුපුරවා ගන්න .
 • එයට ළුෑණු එක්කර බදින්න.
 •  උළුහාල්, ඉගුරු, සුදු ළුෑණු, මහදුරු, කරපිංචා එක්කර බැදෙන්නට හරින්න.
 •  දැල්ලො එයට එක්කර ලිපේ ගින්දර වැඩි කර භාජනය පියනකින් වසා විනාඩි දහයක් පමණ රත් කර ගන්න.
 • ඉන්පසු  පොල් කිරි සහ සියඹලා එකතු කරන්න.
 • තුනපහත් ගැළපෙන පදමට එකතු කරන්න.
 • හොඳින් පිස ගන්න.
-නිබන්ධිකා-

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles