මහත වැඩි අත් කෙට්ටු කරගනිමු

0
5861

අත් අනවශ්‍ය ලෙස මහත් වුණාම සිරුර පමණට වඩා තරබාරු පෙනුමක් වගේම ඒ නිසාවෙන් අත් නොමැති ඇඳුම් අඳින විට විරූපී පෙනුමක් ලැබෙනවාඒ තත්ත්වය සමනය කර ගැනීමට සුදුසු ව්‍යායාම් කිහිපයක් තමා ඔබට මේ හඳුන්වා දෙන්නේ.

Bench push up

බෙන්ච් එක මතට ශරීරයේ බරදීදෑත් මඟින් ඉහලට පහළට එසවෙන්නමින් අත් වලට ව්‍යායාම ලැබීමට අමතරව ව්‍යායාම කිරීමට ශරීරය සුදානම් කිරීමද සිදු වනවාතත්පර 30 පමණ මේ ව්‍යායාමයේ නිරත වන්න.

 

කියවන්න :  කිරිකැටියාගේ දෙතොළට රන් කිරි කටගෑම (සිංහල සිරිත් 2)

Dumbbell Shoulder Press

ව්‍යායාමය සඳහා අවශ්‍ය dumbbell හෝ ලීටරයේ වතුර බෝතල් දෙකක් දෙඅතට රැගෙන තරමක උස පුටුවක වාඩිවෙන්න.කොන්ද කෙලින් තබා ගන්න. dumbbell උරහිස් මට්ටමේ සිට ඉහළට පහළට ඔසවන්නතත්පර 30 පමණ ව්‍යායාමයේ යෙදෙන්න.

 

කියවන්න :  ව්‍යාපාර සඳහා ණයක් අනුමත කිරීමේදී බැංකුව විසින් සලකා බැලෙන මූලික සුදුසුකම්.

Dumbbell Lateral Raise

කොන්ද කෙලින් සිටින පරිදි වාඩිවෙන්නකකුල් සමාන්තරව තබා ගන්න. Dumbbell හෝ වතුර බෝතල් දෙකක් ගෙන උරහිස මට්ටමට හා පහළට දමමින් විනාඩි 30 පමණ ව්‍යායාමයේ නිරත වන්න.

Dumbbell kickback

දණහිසෙන් නැවී Dumbbell දෙක රැගෙන වැළමිට නවාගෙන බඩ පෙදෙසේ සිට කොන්ද පෙදෙසට ඔසවන්නතත්පර 30 පමණ නිරත වන්න.

– චම්මි –